Economische kenmerken

Duurzame ontwikkeling

Het Kwalarium is een expositie van diersoorten die oa voorkomen in de Noordzee, de Waddenzee en daarbuiten. Door aandacht te schenken aan de schoonheid en betekenis van het leven beneden de zeespiegel, willen wij het begrip en de waardering hiervoor bij de bezoekers laten toenemen. Een bezoek aan het Kwalarium
zal bezoekers stimuleren om een duurzaam gebruik van het zeeleven te onderschrijven. Aangezien de Waddenzee niet alleen een bijzonder Nederlands natuurgebied is, maar ook op de lijst van Werelderfgoed staat, voelen wij de verantwoordelijkheid om onze bezoekers begrip voor duurzaamheid bij te brengen. Daarom spannen we ons in om met hedendaagse technieken tevens
in de bedrijfsvoering en huisvesting duurzaamheid uit te stralen.

Unieke Europese attractie

Het Kwalarium wordt voor Nederland een unieke attractie. Er is geen enkel ander publieksaquarium dat uitsluitend kwallen toont. Binnen Europa nemen publieke aquaria steeds vaker kwallen in hun
assortiment op. Maar het Kwalarium dat wij voor ogen hebben is een gespecialiseerde expositie met uitsluitend een grote verscheidenheid aan kwallen. Een gemeente heeft met het Kwalarium de potentie in handen om de grootste kwallenexpositie van Europa te bieden.

Laagdrempelig

Het is de ambitie van het Kwalarium om een attractie te zijn voor de kleine portemonnee. Hiermee wordt ingespeeld op de economische situatie waarin veel Nederlandse (en Europese) huishoudens
verkeren. Gezien de interesse die het Waddenfonds voor het project heeft getoond, willen wij de mogelijkheid onderzoeken om in aanmerking te komen voor subsidie binnen de kaders van het
Pionierprogramma van het Waddenfonds 2012-2013 (d.d. 21 september 2012). Met een subsidie zal de investeringsdruk aanmerkelijk afnemen, wat bijdraagt aan het realiseren van een attractie met een laagdrempelige toegangsprijs.

Aantrekken regionaaal dagtoerisme

Op grond van de analyse van diverse rapporten, zijn wij ervan overtuigd dat het Kwalarium in belangrijke mate zal bijdragen in het aantrekken van dagtoerisme. Hiermee sluit het naadloos aan op de wensen van de meeste gemeenten.

Jaarrond attractie

Het Kwalarium biedt de mogelijkheid om het hele jaar door dagtoerisme aan te trekken. Mede omdat het een indoor attractie is met hoge belevingswaarde, is het een aantrekkelijke plek voor een
dagje uit, ook in de winter.
Door in het Kwalarium een goede horecagelegenheid te creëren, wordt de duur van het bezoek verlengd. Hiervan profiteert tevens de middenstand omdat bezoekers vanuit het Kwalarium ook de rest van de gemeente zullen bezoeken. Dit betekent een economische impuls aan de gemeente.

 Werkgelegenheid

Tenslotte betekent het Kwalarium een vaste werkplek voor uiteenlopende medewerkers. Te denken valt aan de volgende posities: dierverzorgers, technisch medewerkers, publieksmedewerkers (kassa, kaartverkoop, gastheren/-vrouwen), educatief medewerkers (rondleidingen, begeleiding scholen),
administratie.

Een expositie van levende kwallen