Voordelen

Ontwikkelen kenniscentrum
De aard van het Kwalarium brengt uiteenlopende belanghebbenden samen, allen met hart voor de Noorzee en de Waddenzee. Daarmee biedt het Kwalarium de mogelijkheid om uit te groeien tot een kenniscentrum over dit bijzondere natuurgebied. Met een breed publiek onder handbereik, kan deze kennis direct op toegankelijke wijze beschikbaar worden gemaakt in de vorm van exposities, excursies en andere initiatieven die de waarden van de Noordzee en de Waddenzee onder de aandacht brengen.

• Ruimte voor onderzoek
Onderzoekers van het NIOZ (Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Texel) zijn enthousiast over het initiatief om een Kwalarium te bouwen. Zij hebben een reeks van onderzoeksprojecten opgesteld die zij mogelijk achten om vanuit het Kwalarium uit te voeren. In dit geval zou het Kwalarium
bijvoorbeeld de thuishaven kunnen bieden aan onderzoekers die werken aan de gevolgen van het oprukken van de uitheemse Amerikaanse langlob-ribkwal in de Waddenzee, een soort die elders in de wereld voor problemen in de visserijsector heeft gezorgd vanwege zijn honger naar vislarven. Het NIOZ heeft zich bereid verklaard om aan verdere ontwikkelingen van het Kwalarium mee te willen werken.

• Ruimte voor infocentrum
Het Kwalarium wil in belangrijke mate bijdragen aan het benadrukken van de natuurlijke schatten van de Noordzee en de Waddenzee door middel van een vaste expositie. De inhoudelijke expertise die hiervoor nodig is, kan worden aangeleverd door de oa de Waddenvereniging. Deze vereniging heeft door middel van een
intentieverklaring uiting gegeven aan de medewerking die zij hieraan wil verlenen (zie bijlage 4). Door gebruik te maken van experts op het gebied van publieksinformatie, zal het inhoudelijk verhaal op een publieksvriendelijke manier worden verteld.

• Promoten Waddenzeefauna
Behalve kwallen zal het Kwalarium ook aandacht schenken aan ander zeeleven uit de Waddenzee. De Waddenvereniging ziet hierin een mooie rol om vanuit het Kwalarium de Waddenzeefauna te promoten.
Het Kwalarium dient als poort naar de Waddenzee om met excursies de natuurlijke schoonheid zelf te ervaren.

• Recreatie en toerisme
Vanwege zijn unieke karakter zal het Kwalarium naar verwachting veel bezoekers trekken. Op grond van vergelijkbare publieksattracties in de regio en gerapporteerde data ligt een voorzichtige schatting rond ongeveer 100.000 bezoekers per jaar (zie Hoofdstuk 9: Bevindingen haalbaarheidsonderzoek). Dit
betekent een aanzienlijke groei van het aantal dagbezoekers in de gemeente.

Een expositie van levende kwallen